Home

Who's Online

We have 1 guest online

Poll

ข้อมูลปาล์มน้ำมันที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
 

สถิติการเข้าเยื่ยมชม

Members : 5072
Content : 35
Content View Hits : 131194
Banner
การติดตั้งระบบน้ำ
Saturday, 17 April 2010 14:26
 
ความสำคัญของระบบชลประทาน

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด สำหรับปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีความต้องการน้ำในต่อวันจำนวนมาก ระบบการให้น้ำแก่ปาล์มน้ำมันออกแบบเป็นระบบน้ำหยดสามารถให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมันได้น้ำสูงสุดที่ 64 ลิตรต่อต้นต่อชั่วโมง โดยจัดโซนการให้น้ำแบ่งเป็น 4 โซน เมื่อปาล์มน้ำมันโตและให้ผลผลิตแล้วหากมีความต้องการน้ำ 150-200 ลิตรต่อต้นต่อวัน จะใช้เวลาให้น้ำต่อโซนประมาณ 140-190 นาทีต่อวันต่อโซน หรือใช้เวลาให้น้ำสูงสุด 12.5 ชั่วโมงต่อวัน  ส่วนในขณะที่ต้นปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิตซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าอัตราการให้น้ำขณะโตเต็มที่สามารถให้น้ำได้ตามรูปแบบการทดลองที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถให้ปุ๋ยน้ำในระบบการให้น้ำร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดแรงงาน สะดวก ต่อการดูแลรักษาแปลงทดลองปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนั้นระบบการให้น้ำของโครงการฯ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง
 
การดำเนินการติดตั้ง
 
ระบบการให้น้ำก่อนการปลูกปาล์มน้ำมันได้กำหนดให้ติดตั้งระบบให้น้ำแบบหยดโดยติดตั้งหัวน้ำหยด 8 หัวต่อต้น อัตราการจ่ายน้ำ 8 ลิตรต่อชั่วโมงต่อหัว อุปกรณ์ระบบให้น้ำแบบหยดที่ติดตั้งประกอบด้วย
 
1) สถานีสูบน้ำตั้งอยู่บริเวณสระเก็บน้ำ เป็นอาคารพื้นคอนกรีต ผนังข้างส่วนล่างก่ออิฐฉาบปูน ผนังข้างส่วนบนทำด้วยตะแกรงเหล็กถัก ภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดแรงดัน 45 บาร์  อัตราการสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระบบกรองแบบดิสก์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ชุด  ชุดอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยน้ำ และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Control Board)
 
2) ระบบท่อ ประกอบด้วยท่อสายหลัก ติดตั้งจากเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำไปยังแปลงทดลองปลูกปาล์มน้ำมันทุกแปลง โดยมีท่อสายรองซึ่งมีขนาดเล็กกว่าท่อสายหลัก ติดตั้งผ่านตัวแปลงย่อย จากท่อสายรองมีท่อสายย่อยติดตั้งในแนวตามยาวแปลงย่อย (ยาวประมาณ 100 เมตร) ท่อสายย่อยจะติดตั้งในแนวแถวที่ปลูกปาล์มน้ำมันและติดตั้งหัวจ่ายน้ำที่บริเวณต้นปาล์มน้ำมัน 8 หัวต่อต้น
 
การทดสอบระบบชลประทาน
 
ระบบการให้น้ำแบ่งเป็น 4 โซน โดยมีวาล์วควบคุมที่โซน การตรวจสอบที่จำเป็นได้แก่การทดสอบแรงดันใช้งานที่วาล์วควบคุมในแต่ละโซนและอัตราการจ่ายน้ำที่หัวจ่ายน้ำ โดยการสุ่มตัวอย่าง โซนละ 10-20 หัว ผลทดสอบอัตราการจ่ายน้ำ พบว่ามีความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราการจ่ายน้ำที่ระบุตามข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของผู้ผลิต การทดสอบระบบอื่นๆ เช่น ระบบกรอง ระบบให้ปุ๋ยน้ำ ถึงขั้นตอนการทำงานและการถ่ายทอดวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ การตรวจสอบระบบการให้น้ำหลังการปลูกปาล์มน้ำมันแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2553) ระยะเวลากว่า 1 เดือน พบว่าระบบสามารถทำงานได้สมบูรณ์ ไม่พบการบกพร่องใดๆ ของระบบ
 
--
--
--
--
Last Updated on Thursday, 03 June 2010 14:22
 
Web Page Counters
You are visting numer
โครงการปาล์มน้ำมัน คณะเกษตร มก., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting